قایقت جا دارد؟

راســت گــفتی ســهراب

تــا شقایــق هســت، زندگــی باید کــرد!

لیک ایــن خاک غریــب، از شقایــق خالیســت.

هــان ای ســهراب!

قایــقت وســعت تنهایــی و دلتنگــی من را دارد؟

دل من نیــز از ایــن خــاک غریــب بیزار اســت

و چشــم به آن شــهر پر از عشــق و شقایــق دارد.

هان؟ نگفتــی ســهراب؟!

قایــقت جــا دارد؟

 

/ 18 نظر / 35 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مطهره

سلام زهراجونم خیلی قشنگ بود.خوبی؟ کجاهایی خواهر دلم واست تنگ شده [پلک][چشمک]

amir

بعضی از آدم ها انقدر نگاهشان چشم هایشان دست هایشان مهربان است که دلت میخواهد یک بار در حقشان بدی کنی و نامهربانی وببینی نگاهشان، چشم هایشان ، دست هایشان وقتی نامهربان میشود چگونه است در نهایت حیرت، تو می بینی مهربان تر میشوند انگار بدیت را با خوبی نامهربانی ات را با مهربانی پاسخ می دهند چقدر خوب است تو را دارم ،تو که جزو این آدمهایی

دختر پاییز

سلام زهرا جونم. خوبی؟[قلب][گل] شعر زیبایی بود[قلب][قلب]

پروانه ات خواهم ماند

آدميزاد فقط با آب و نان و هوا نيست که زنده است اين را دانستم و ميدانم که آدم به آدم است که زنده است آدم به عشق آدم زنده است ...

پویا

از من تنها تو مانده ای .... شمس لنگرودی

جهان پاک

نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچیک از مردم این آبادی... به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم میگذرد آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند لحظه ها عریان اند به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز سهراب سپهری

پویا

زندگی قانون باور ها و لیاقتهاست ، همیشه باور داشته باش لایق بهترین هایی . . .

پویا

تنها چیزی که از فردا میدانم این است که خدا قبل از خورشید بیدار است از او میخواهم که قبل از همه در کنار تو باشد و راه را برایت هموار کند ![گل]